Цени

Два са основните фактори, които оказват влияние върху цената за проектиране на обект по всички части - разгънатата застроена площ и сложността на обекта.

 

В тази връзка предлагаме за жилищни сгради следните цени на разгъната застроена площ:

 

Видове сградиСграда м2Проект по всички части

Еднофамилни и многофамилни жилища, кооперации, вилни сгради

До 200 м²

200-500 м²

500-1000 м²

Над 1000 м²

800-3000лв. Архитектура 500-1400 лв.

18 лв/м² Архитектура 8-9 лв.

16.5 лв/м² Архитектура 8 лв.

По договаряне

Обществени (кафета,магазини, заведения, и др.)

До 300 м²
300-500 м²
500-1000 м²

1000-4000лв Архитектура 400-1500 лв.
20 лв/м² Архитектура 9-10 лв.
19 лв/м²

Промишлени (халета, бензиностанции, газостанции и др.)

До 200 м²
500-2000 м²
Над 2000 м²

Мин. 2000-3900лв.
15-25 лв/м²
По договаряне

Цената е без ДДС.
В нея е включено проектиране по части-архитектурна, строително-конструктивна, електро В и К, отопление и вентилация, пожарна безопасност, план за безопасност и здраве.
Изчислява на база разгъната застроена площ за съответната сграда.
За сгради с по-специфични функции цената е по договаряне.

За промишлени сгради основно влияние на цената оказва част технологична и тя може да е много различна, поради което цената се определя, в зависимост от вида на обекта и подобектите, ако има такива.

 

 Възползвайте се от безплатна консултация! Може да се свържете с нас

 тел. 0889 98 58 68

 

Ако желаете да получите бърза оферта за проекта ви може да попълните нашата форма и ние ще ви отговорим в кратък срок.