Хотел гр.Банско

Сградата е разположена  в близост до извит път, което създава раздвижен обем, решен в типичен за този регион стил, с множество капандури и завършва с надвишение-кула. Използваните материали са камък и дърво, типични за българската архитектура.