Офис сграда Калиман

За целта е използван съществуващ супермаркет, който с известно преустройство се пригажда, така че да поеме административните функции на фирмата, а в задната част се оформя дистрибутивен склад. Съществуващата сграда създава затруднения при новите функции, във фасадата нов облик е търсен с предвиждането на наклонени вертикални, остъклени елементи. Сградата е в бяло със синя дограма, оставя впечатление за чистота и елегантност.