Обществени сгради

Необходими документи

Споделете Вашата идея за собствена къща, кооперация или апартамент и се доверете ние да продължим и въплътим идеята Ви в конкретен проект, съответстващ на Вашите виждания и желания. Пригответе следните документи  за започване на проектирането:

 • Скица от агенцията по геодезия,картография и кадастър
 • Нотариален акт
 • Удостоверение за наследници/ако е необходимо/
 • Виза за проектиране
 • Изходни данни от  Електро,Топлофикация,В и К-получават се 30 дни след подаване на следните документи-скица и виза за проектиране, нотариален акт

Фази на проектиране

Ако си мечтаете за малка сглобяема дървена вила, масивна монолитна къща или многоетажна кооперация споделете идеята си с нас и ние ще ви предложим няколко идейни варианта, от които да изберете най-подходящият за Вас.

Фази на проектиране са идеен,технически и работен проект.За общината е необходим технически проект,а изясняване на идеята може да стане в процеса на работа  и придвижване на техническия проект.

Задължителни специалности

 • Геоложки доклад
 • Архитектура
 • Конструкции
 • Електро
 • В и К
 • Топлотехническа ефективност
 • Геодезия
 • ПБЗ/проект по безопасност и здраве/
 • Пожарна безопасност
 • Хидроизолации
 • Доклад за съответствие на енергийната ефективност

Наши проекти:

 • Администр.складова сграда на “БУЛФАЙЕР” ООД
 • Стоково тържище “ДРУЖБА”
 • Приемна сграда за пътници гр.Свиленград
 • Бизнесцентър/преустройство и надстройка на р-т “Лебедово езеро”
 • Сграда на Евромаркет-конкурс
 • Офис сграда на Пътища и съоръжения-реконструкция
 • Терапевтична комуна,с.Бракьовци,община Годеч-реконструкция- изпълнена
 • Ресторант Розариум,гр.Казанлък-реконструкция