Промишлени сгради

Промишлените сгради следват същата хронология при проектиране, като жилищните, различното при тях е една нова специалност и един нов проект - технологичен, който задава важни параметри за проектирането и строителството. Студиото ни разполага с високо квалифицирани и опитни технолози, които ще вземат най-добрите решения за Вашият бизнес. Ние ще Ви предложим дървена, метална или стоманобетонова конструкция, съобразно особеностите на сградата и ще изберем най-подходящият вариант.

Видове производствени сгради, за които може да се възползвате от нашия опит са сгради в областта на:

 • Фармацията
 • Парфюмерията
 • Дестилерии
 • Екстракции на различни видове билки
 • Производствени цехове-стерилно чисти  по GMP или без специални изисквания за чистота
 • Складови сгради
 • Трафопостове
 • Автосервизи
 • Бензиностанции
 • Пожаро и взривоопасни сгради

Наши проекти

 • Балканфарма Дупница-Дирекция наука и развитие-реконструкция
 • Производствено-лабораторен корпус на “БИОМЕДА” гр.Пловдив
 • Фармацевтична сграда в с.Бистрица
 • Депо за инертни отпадъци-Елаците,гр.Етрополе
 • Площадка за отпадъци ОК Елаците,с.Мирково
 • Дестилерия за производство на етерични масла гр.Казанлък
 • Предприятие за производство на билкови екстракти гр.Кнежа
 • Летище София-разтоварище на ГСМ
 • Газостанция за зареждане на автомобили и ремаркета с компресиран природен газ-гр.Симитли
 • Газостанция за зареждане на автомобили и ремаркета с компресиран природен газ-гр.Димитровград
 • Трансремонтстрой, гр.София-реконструкция
 • Корпус за едро трошене 3 РК Елаците, гр.Етрополе
 • Административно складова сграда, с.Челопечене