Част архитектура

Част архитектура

 

 

Част архитектура в даден технически проект определя, както съдържанието, така и архитектурно-художествения образ на бъдещия обект, като това може да са сгради или съоръжения. Чрез нея се показват решения за функционално-пространствената композиция на даден обект, както и представа за архитектурно-художествения образ на обекта и вписването му в околната архитектурна и ландшафтна среда.

 

Също така част архитектура предоставя решения за създаването на устойчива, хигиенична, безопасна и достъпна за всички архитектурна среда. Архитектурната част ни предлага предпоставки за подходящото строително-конструктивно решение, както и оптимално и безопасно протичане на технологичния процес. Помага ни и при решението на техническата инфраструктура и сградните инсталации.

 

Част архитектурна включва :

 

1. Идеен проект

 • ситуация
 • разпределения на всички нива, включително Сутерен и план покрив
 • цялостни разрези
 • фасади
 • 3D визуализации

 

2. Технически проект

 • детайлна разработка на чертежите от Идейния проект
 • разрези през всички необходими за уточняване на обекта зони
 • нанасяне на всички инсталации в архитектурните чертежи
 • реалистични 3D визуализации
 • количествена сметка

 

3. Работен проект

Представлява разработване на архитектурни детайли

 

4. Архитектурно заснемане - задължително условие, когато се прави преустройство или смяна на предназначение на даден обект, или когато липсват строителни документи, а също така и при разработването на интериорен проект.

 

5. Интериорни разработки – изработва се интериорен проект, който включва

 • планово разпределение и описание на всички мебели и уреди
 • разрези
 • растер на плочки и тавани
 • разработки на всички необходими специалности
 • цветови разработки
 • 3D визуализации
 • съдействие по време на изпълнение на обекта

 

Виж още:

 

Мотивирано предложение

Устройствено планиране ПУП

Предпроектно проучване

Проекти за реконструкции, ремонт, преустроиства

Цялостни инвестиционни проекти

Интериорни проекти

Консултантски услуги

План схеми

Фирмени надписи и табели