Фирмени надписи и реклмани табели

Фирмени надписи

 

 

Фирмените надписи се поставят в границите на фасадата на обекта или към партерните части на дадения имот, в който се намира седалището и дейността на лицето. Като цяло, те представляват информационен елемент, който съдържа в себе си наименованието, търговската марка, както и дейността на лицето или фирмата на съответния обект. С други думи казано, това са елементи поставени успоредно или перпендикулярно на фасадата на даден обект или офис, като показват името и дейността на фирмата или марката.

 

Фирмените надписи могат да бъдат поставени на следните места :

 • пред търговската витрина на дадения обект
 • на навеси, козирки, както и в партерните части на сградите на съответния обект
 • по фасади и покриви

 

Рекламните табели също имат информативна функция, те са най-добрият начин за привличане на внимание на клиентите. Една добре направена, оцветена и добре виждаща се външна реклама на даден обект, увеличава клиентите, следователно и продажбите. Към рекламни табели се включват билпордове, покривна реклама, рекламни пана, и др.

 

За изработването на Рекламна табела, трябва да се изготвят съответно :

 • архитектурно – дизайнерска част
 • конструктивна част
 • електрическа част – ако има осветление
 • ПБЗ – план за безопасност и здраве

 

Важно е да се знае, че от началото на 2011г. Столична община прави строги проверки по налагане на правилата предвидени в „Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни елементи, които служат за рекламна дейност. Това се отнася за обекти, които са на територията на Столична община, а наредбата е „НПОРИДМЕРДТСО” от 20.12.2007г. „Наредбата за преместваемите обекти, за рекламни дейности, определя условията и реда на територията на Столична община за поставяне, премахване и регистриране на съответните обекти :

 • преместваеми обекти
 • фирмени надписи
 • фирмени тотеми
 • временни информационни елементи
 • елементи на градско обзавеждане
 • билбордове, рекламни надписи и елементи
 • информационни елементи

 

Фирмените надписи и рекламните табели се поставят след издаване на разрешение за поставяне от архитекта в съответния район.

 

Проектираме следните видове фирмени надписи :

 • светещи реклами
 • рекламни табели

 

Проектираме следните видове рекламни табели :

 • светещи реклами
 • несветещи реклами
 • рекламни конструкции и дисплеи

 

Виж още:

 

Мотивирано предложение

Устройствено планиране ПУП

Предпроектно проучване

Проекти за реконструкции, ремонт, преустроиства

Цялостни инвестиционни проекти

Интериорни проекти

Консултантски услуги

План схеми

Част архитектура