Консултантски услуги

Консултантски услуги

 

 

 

Няма как да започнете, какъвто и да е проект, без да се консултирате със специалист в тази област. С консултациите и съветите, които даваме на нашите клиенти, ние целим да им гарантираме сигурност, както и да улесним работата, която започват.

 

Ние поставяме нашите клиенти винаги на първо място, като се стараем да им помогнем по всякакъв начин. Точно поради тази причина предлагаме и широк списък с консултантски услуги.

 

Ето и кои са те :

 • консултации преди закупуване на имот
 • градоустройство
 • проучване на възможно застровване
 • избор на подходяща строителна конструкция
 • паркиране
 • паркоустройство
 • строителни материали и доставчици
 • строителен надзор
 • консултации при делба на имоти
 • промяна на предназначението на обекти
 • смяна на статута на земеделски земи
 • управление и съхранение на отпадъците
 • ясно разбиране и формулиране на изискванията на клиента съобразно законодателството
 • изготвяне на проектно решение, съобразено със специфичните изисквания на клиента
 • изпълнение на проектното решение
 • контрол на коректното и професионалното изпълнение

 

Основната дейност на Деа студио се изразява в предоставянето на различни видове консултантски услуги в проектирането и строителството. Проектите, за които можете да получите сигурна и надеждна консултация при нас са следните :

 

 • административни, публични и банкови сгради
 • жилищни и ваканционни обекти
 • производствени обекти
 • храмове
 • паметници на културата

 

 

Виж още:

 

Мотивирано предложение

Устройствено планиране ПУП

Предпроектно проучване

Проекти за реконструкции, ремонт, преустроиства

Цялостни инвестиционни проекти

Интериорни проекти

План схеми

Фирмени надписи и табели

Част архитектура