Мотивирано предложение

МОТИВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

 

Обикновено, когато подавате документи за издаване на виза за проектиране на сграда или съоръжение, се изисква да представите предварително изготвена скица, която се нарича мотивирано предложение. То от своя страна представлява, чертеж с който се оказват предварителните инвестиционни намерения, или казано с други думи къде искаме да построим избраният от нас предварително обект. За изготвянето на едно мотивирано предложение е нужно да представите скица на имота и информация, която да съдържа какво искате да построите и къде искате да го построите.

 

Мотивираното предложение, което ще Ви изработим включва :

  • мястото, което искате да застроите
  • съществуващото застрояване
  • границите на дадения имот
  • мястото и границите между новото застрояване и имота
  • какъв ще е видът на новия обект
  • друг вид информация, която е необходима

 

Мотивираното предложение изяснява инвестиционните намерения на собственика, т.е. спрямо границите на имота и съществуващо застрояване се предвижда ново петно за строителство, с отстояния до границите на имота, вид и етажност.

 

За изготвяне на мотивирано предложение е необходимо да имате актуална скица/издадена не по-късно от 6 месеца.

 

Виж още:

 

Устройствено планиране ПУП

Предпроектно проучване

Проекти за реконструкции, ремонт, преустроиства

Цялостни инвестиционни проекти

Интериорни проекти

Консултантски услуги

План схеми

Фирмени надписи и табели

Част архитектура