План схеми

План схеми

 

 

Архитектурната план схема представлява, начертано в точно определен мащаб графично изображение от хоризонталната проекция на дадена сграда. Тя може да бъде план на сбор от сгради, на населено място или на отделни части от него. Обикновено на архитектурните план схеми се показват стени, покрития, примерно обзавеждане, опори, схеми на технологично обзавеждане,озеленяване, транспортни схеми и др.

От голямо значение е точността на схемите и правилната им изработка. Ние правим бързи и качествени план схеми, като се съобразяваме с Вашите изисквания. Предлагаме следните видове план схеми :

 

 

Виж още:

 

Мотивирано предложение

Устройствено планиране ПУП

Предпроектно проучване

Проекти за реконструкции, ремонт, преустроиства

Цялостни инвестиционни проекти

Интериорни проекти

Консултантски услуги

Фирмени надписи и табели

Част архитектура