Предпроектно проучване

предпроектно проучване

 

 

Представлява извършване на специално проучване преди започване на проекта, което има за цел да установи и документира доколко реализацията му е оправдана. Тази стъпка е задължителна преди започването на големи проекти, и препоръчителна преди изпълняването на по-малки проекти.

 

Предпроектното проучване се прави под формата на доклад, на базата на който, се решава, дали проекта ще се реализира, или е по-добре той да бъде спрян. Прави се оценка, и с оглед на това каква е тя, се оценяват шансовете за успех и видовете възможности и подходи крайният успех да е задоволяващ.

 

Нещо много важно, което не трябва да се пропуска, при предпроектното проучване е, изброяването на възможните проблеми и затруднения, като за тях се предлага решения. При нас може да се възползвате от тази услуга, като ние гарантираме за качественото и изпълнение, защото за нас най-важно е Вие клиентите, да останете доволни.

 

Предпроектното проучване включва :

  • първоначално определяне на инвестиционната стойност и разходите за експлоатация и поддръжка на всяка от проектните алтернативи
  • първоначално определяне на влиянието върху околната страна,защитени зони и територии, потенциалното засягане на археологически находки и паметници на културата.
  • актуализиране на анализите разходи-ползи и изготвяне на нови
  • подготовка на формуляри и документации

 

Важни особености , с които трябва да се съобразявате преди да започнете, какъвто и да е бъдещ проект :

  • ако сте закупили парцел, на който мислите да строите, внимателно проучете, наличието на ток, вода и канализация за него.
  • ако сте закупили парцел, на който мислите да строите, много важно е да проверите, дали парцелът се намира в регулацията на населеното място или извън нея. Парцелите, които са в регулация са по-добри заради достъпът до водопровод, електроенергия и канализация.
  • ако сте закупили парцел, на който мислите да строите, препоръчително е той да е с равен или много лек наклон. Тази особеност е важна, защото стръмните терени оскъпяват значително строежите.
  • хубаво е преди сключването на сделка за закупуване на парцел, да направите консултация с архитект, който да посети на място обекта, да го види и да обсъдите плановете Ви за бъдещото строителство.

 

Правенето на предпроектно проучване е много важна част от инвестиционното проектиране. То Ви помага да спестите значителни средства и проблеми при проектирането и строежа на желания от Вас обект !

Виж още:

 

Мотивирано предложение

Устройствено планиране ПУП

Проекти за реконструкции, ремонт, преустроиства

Цялостни инвестиционни проекти

Интериорни проекти

Консултантски услуги

План схеми

Фирмени надписи и табели

Част архитектура