Проекти за реконструкции, ремонт, преустроиства

ПРОЕКТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИИ, РЕМОНТ, ПРЕУСТРОИСТВА

 

 

Този вид проекти имат за цел, да модернизират даден обект или сграда. Процедурите по реконструкция, ремонт или преустройство на обекти, главно имат за цел да променят предназначението му. Извършването, на който и да е от тези 3 процеса, е като за начало скъпо, също така отнема доста време, докато се постигне желания резултат.

 

Трябва да се знае, че не всяко от Вас желано преустройство е възможно и ще стане по-точно исканият от Вас начин. Тези проблеми много честно водят до непредвидени разходи, забавяне, проблеми и нерви. Деа студио Ви гарантира бързо и сигурно изготвяне на проекти за реконструкции, ремонт, преустройства, като така ще си спестите всички тези главоболия.

 

Ние можем да Ви помогнем ако искате :

 • да направите обновление на сграда, като я разширите, надстроите или преустроите
 • да разберете дали дадената сграда, която искате да ремонтирате, реконструирате или преустроите няма някакъв нежелан дефект.
 • да получите информация дали може да ремонтирате или смените дървен покрив на сградата, която ще ремонтирате, реконструирате или преустроявате.
 • да разберете дали в сградата, която мислите да ремонтирате, реконструирате, или преустановявате е възможно да се сменят предназначенията на помещенията, да подмените различните видове настилки, да приобщите балкон и др.

 

Важно е за преустройството да се знаят следните неща :

 • преустройства могат да се правят само в сгради, които имат технически паспорт
 • трябва задължително да могат да се осигурят паркоместа спрямо новата фунцкия
 • могат да се преустройват само законни обекти.Под законни обекти се разбират, тези които имат издаден акт 16 от съответната община.

 

Предлагаме Ви следните услуги :

 • проекти за преустройства и ново строителство по всички части.
 • изработка на ПУП и РУП.
 • изработка на количествени сметки
 • изработка и одобряване на проекти за ”външни връзки”
 • изработка на площоразпределение
 • изработка на проекти за рекламни табели и съоръжения
 • проекти за възстановяване на строителни книжа
 • проекти за промяна на предназначение на обекти
 • проекти за дървени беседки и огради
 • съдействие за избор на строителна фирма

Виж още:

 

Мотивирано предложение

Устройствено планиране ПУП

Предпроектно проучване

Цялостни инвестиционни проекти

Интериорни проекти

Консултантски услуги

План схеми

Фирмени надписи и табели

Част архитектура